K G Hammar och Mystiken i vardagen


K G Hammar och Mystiken i vardagen
Efter några dagars påtvingat stillasittande vågade jag mig i dag ut till Helgeands sopplunch (mycket god) och K G:s betraktelse över Mystiken i vardagen (efter soppan).
Som vanligt uppehöll sig KG vid Dag Hammarskjölds Vägmärken. Där finns tankar om livsuppehållande vardaglig mystik. - DagH, mystikern som ledde FN!
Intressant att Dag H ville skapa ett modernt parallellspråk till det kristna bibliska språket som inte längre var begripligt för den sekulariserade människan.
KG tog ordet "nåd" som exempel. Dag H använder i stället ordkombinationen "bejakelsens mottagande verksamhet". Han ställde förvisso krav på sin sekulariserade läsare!
KG kopplade à la Dag H ofta ihop det "kristna mysteriet" med "enkelhet".
I frågestunden kunde jag därför inte motstå att berätta följande:
När jag på 60-talet undervisade i latin enligt läroboken "Med lärde på latin" förekom i den, så minns jag, en martyrakt: Martyrerna från Scillium som stod inför rätta i Karthago den 17 juni 180 e Kr och som efter 30 dagars betänketid ("offra till kejsaren!", dvs i det här fallet Marcus Aurelius; ironiskt!) halshöggs allihop, ca 12 stycken.
Deras ledare Speratus ("Han som hoppas") för ordet gentemot åklagaren, den romerske prokonsuln. och säger:
"Om du lånar mig ditt öra skall jag för dig framlägga "mysterium simplicitatis" /= enkelhetens mysterium/). Man får det intrycket att Speratus menar att "mysterium simplicitatis" är ett sätt att tala om hans kristna tro..
Han säger ständigt till prokonsuln: Christianus sum, och de andra stämmer in: Christiani sumus.
Så framställde jag det för KG och han såg de stora likheterna mellan Speratus (180 e Kr) och Dag H ( 1960- , 70- och 80-talen). Dessutom led bägge martyrdöden! Det var en synpunkt på Dag H:s död som jag inte haft direkt klar för mig tidigare.
Var Speratus en antik mystiker? Nej knappast enligt vårt sätt idag att bruka det ordet.
Kan "mysterium simplicitatis" , kära FB-vän, ha syftat på något speciellt bibelställe? Vi får av rättegångsreferatet reda på att Speratus medförde en trälåda som innehöll aposteln Paulus brev. 180 e Kr !!!
En martyrakt är alltså ett kondenserat rättegångsprotokoll. Mycket av vad som sades (nyckelreplikerna) citeras ordagrant. Man hade skickliga sekreterare som kunde stenografera enligt en metod som uppfunnits av Ciceros sekreterare slaven Tiro, de s k notae tironianae.
Martyrakterna i sin helhet finns tillgängliga i original och i engelsk översättning i en bok av Herbert Musurillo samt, vad som gäller just martyrerna från Scillium, i Svenskt Patristiskt Bibliotek på Artos Bokförlag.
PS
KG berättade att de pengar som behövdes för att en grupp engelska advokater skulle kunna åka världen runt och leta efter material kring Dag H:s död (egentligen Mordet på Dag H) ställdes till förfogande av Henning Mankell, flera hundraatusen kronor. --- Jag anser det också fint, att Mankell, som den övertygade socialist han var, understödde bevarandet av Jan Myrdals bibliotek. Med 500.000 kr. En verklig kulturinsats! Huruvida han gillade utdelandet av Lenin- resp. Robespierrepriset, vet jag faktiskt inte.
Idem

Kommentarer

  1. Martina Björk22 mars 2018 15:46

    Jag vet vilken martyrakt du tänker på. Den är mycket gripande!

    SvaraRadera

Skicka en kommentar