Inlägg


Vilhelm Ekelunds väg från Menander till Paulus och Nya testamentet. Föredrag i Vilhelm Ekelund-samfundet den 24 mars 2018

Hjälpare: Antikforskaren André-Jean Festugière, alias Pater Festu, Ordo Pauperum
N G Valdén, avhandlingen om Ekelunds grekiska termer
Gert Cervin, recension av Valdéns avhandling
Aristofanes från Bysans, floruit 250 f Kr, antikens Oscar Wilde; har sagt följande om Menander, ca 50 år efter dennes död: Oh, Menander och Livet! Vem av er har imiterat den andre? Imitera heter mimeisthai på gr; substantivet Mimesis, Efterhärmning-Imitation, är mera bekant för er som läst Erich Auerbachs Mimesis. Å Menandre kai Biepoteros ar´hymån poteron emimäsato; Oh, Menander och Livet! Vem av er har efterhärmat den andre?


Menander , NT och Pap Didot 2 Undertitel: Vilhelm Ekelund och Omvändelsens glädje
För VE var antiken inte en vanlig period i vår västerländska historia. Den var perioden med stort P. Hur det kom att bli så, kan jag inte förklara men allt som hade med antiken att göra står väldigt tidigt för VE i ett förklarat skimmer. Jag tror det var lektionerna för Anders Pettersson på Katedralskolan…

K G Hammar och Mystiken i vardagen

K G Hammar och Mystiken i vardagen Efter några dagars påtvingat stillasittande vågade jag mig i dag ut till Helgeands sopplunch (mycket god) och K G:s betraktelse över Mystiken i vardagen (efter soppan).
Som vanligt uppehöll sig KG vid Dag Hammarskjölds Vägmärken. Där finns tankar om livsuppehållande vardaglig mystik. - DagH, mystikern som ledde FN!
Intressant att Dag H ville skapa ett modernt parallellspråk till det kristna bibliska språket som inte längre var begripligt för den sekulariserade människan.
KG tog ordet "nåd" som exempel. Dag H använder i stället ordkombinationen "bejakelsens mottagande verksamhet". Han ställde förvisso krav på sin sekulariserade läsare!
KG kopplade à la Dag H ofta ihop det "kristna mysteriet" med "enkelhet".
I frågestunden kunde jag därför inte motstå att berätta följande:
När jag på 60-talet undervisade i latin enligt läroboken "Med lärde på latin" förekom i den, så minns jag, en martyrakt: Martyrerna från …

Jubeldoktor i Uppsala

Bild