Hasse Alfredson - några skolminnen från Gossis i HälsingborgHASSE ALFREDSON - Några skolminnen från Gossis i Hälsingborg 1949-1953


Hasse gick två år över mig på latingymnasiet. Hälsingborg tog väl hand om sina kulturellt nyfikna gymnasister. Flera av oss som var med i redaktionen för skoltidningen Fokus fick skriva filmrecensioner för någon av dags- eller kvällstidningarna. Hasse skrev för Birger Sjöbergs gamla tidning Helsingborgs-Posten som  låg i Himmelriksgränd ("Min fordran är ej ringa på dig o Himmelrik") bara några hundra meter från Gossis. Jag skrev för Skånska Socialdemokraten vars redaktion låg på Söder. Betalt fick jag inte, men varje gång jag skrev fick jag naturligtvis biobiljetter och så fick man se sitt namn i tryck (jag hette Lars Olsson på den tiden; när jag började läsa i Lund 1953 antog jag min mors flicknamn eftersom morfar på dödsbädden ville det).

Ett av Hasses bidrag till Fokus minns jag särkilt väl. Man hade börjat med en ny lärobok i svenska, Hillmann-Hänninger Vår Litteratur 1 - 4 (som jag fortfarande konsulterar). Till skillnad från Alving och Josua Mjöberg som hade en volym texter och en volym författarbiografier, integrerade den här nya läroboken texter och författarbeskrivningar. Allt var s a s varvat. Hasse tyckte tydligen att detta var lustigt och skrev för Fokus ihop en parodi på läroboken. Han uppfann en småländsk författare och presenterade varvat hans liv och texter (både prosa och poesi). Allt var påhittat. Det var suveränt och fr a roligt.Om lärarna tyckte att det var roligt minns jag inte. Jag skrev om Hesses Stäppvargen.
Hasses dråpliga text var långt före t ex A S Byatts återskapelser av okända författarskap och brevväxlingar från 1800-talet.

VD:n för SvT Hannah Stjärne kallade i sitt minnesord Hasse för en verklig humanist. Så riktigt!
Få känner till att han skrev sin studentuppsats över ämnet "Latinet som bildningsvärde för vår tid". Riktigt när kan jag inte säga, men det var inte vid ordinarie skrivtid i mars. Fackrättare var den trögaste latinadjunkten på Gossis AW. Hasse diskuterar i uppsatsen en dikt av Catullus och använder ordet "rentier". AW skriver då i marginalen: anakronism. Tablå!

Något som upptog oss elever på Gossis under flera terminer var rektorns (HS) förföljelse av vår populäre fransklektor (JWJ). HS lyckades med att att skicka ner JWJ till prof Gerle vid Sankt Lars i Lund för en stor sinnesundersökning. JWJ var naturligtvis inte psykiskt sjuk utan kom snart tillbaka i tjänst. Jag hade honom inte själv som lärare men det hade min bäste vän Bertil Cavallin som skrev ett specialarbete på franska (sic!) för JWJ om Sartre betitlat"Existantialisme est un humanism". 
Hur kunde rektorn göra något sådant mot en av eleverna älskad lärare?

Hasses latinklass anade inför julavslutningen 1951(?) att något obehagligt var i görningen. Jag tror att Hasse var primus motor. Rektorn hade inbjudit skolans eforus prosten SW (Gossis andlige uppsyningsman, s a s) att hålla talet. Eforus-Prosten tog med namns nämnande ställning för Rektorn mot Lektorn.
Hasses latinring satt på läktaren och hade förberett sig med att ta på sig pjäxor försedda med stålhäftsift i lädersulan. Man gjorde så under kriget för slitagets skull. 
Plötsligt reser klassen sig upp och klampar ut under ett väldigt brak. Läktaren gungar. Vi yngre jublar. Prosten kommer av sig.

Hasse stod redan då upp för de förfördelade. År 1951 hade Ernst Wigfors som vi beundrade myntat frasen "socialt samvete". Det ägde Hasse Alfredson. Och Tage Danielsson (som i min engelska grammatik från gymnasiet i förordet omnämns som fil.stud. TD och tackas för god hjälp av Zetterström /?/).

Hasse Alfredson: Requiescas in pace!

Kommentarer

  1. Tack för trevlig och intressant läsning, här och i inledningskapitlet till "När de gamla gudarna dog"! Tre små kommentarer i marginalen: 1) hade inte fransklektorn initialerna JGJ, istället för JWJ? 2) eforus var väl biskop Nygren, medan prosten SW fungerade som "inspektor"? 3) Hasse Alfredssons m.fl. demonstration torde ha ägt rum 1950, snarare än 1951, eftersom prosten SW var inspektor 1950 men inte 1951.

    SvaraRadera
  2. Jag kan varken säga emot eller bekräfta dina förmodanden.
    Det är ändå ca 67 år sedan!
    Tack för din kommentar!

    SvaraRadera

Skicka en kommentar