Ett recept från Margareta + gudstjänst på Annandagen 2017


Just innan jag skulle gå iväg till Domen för Annandagens gudstjänst fann jag nedanstående i vår älsta Vår Kokbok. Månntro Margareta fick pris? Minns ingenting. Tyvärr. Sorgligt, när jag kan minnas så mycket annat.
På Annandagen är de flesta kyrkor stängda. Bra präst: Ahlberg. Josefin sjunger alltid vackert.
GT texten var ur Jeremia . Jag bruka hinna gå igenom den grekiska texten . Så också idag när det handlar om Stephanos och martyrerna. GT läser jag i Septuaginta, den grekiska översättningen av den hebreiska bibeln som judarna använde i diasporan när de inte längre kunde någon hebreiska. Idag var Jeremia på grekiska helt begriplig. För det mesta är det si o så med GTgrekiskans begriplighet. Man undrar faktiskt hur judarna bar sig åt för att begripa vad där stod och hur di firade gudstjänsten i synagogorna ute i diasporan med enbart GTgrekiskan tillgänglig för uppläsning.
I Jeremia i dag var där en rad som jag vill behålla: Jag är med dig meta sou eimi. Säger Herren. Bra tänker jag. Som slutpsalm sjöng vi Britt G H:s nr 172 De skall gå till den heliga staden.
Med den hos mig tårframkallande vers 2:

De skall minnas den grönskande jorden
och de somrar som blommade där.
De skall glömma det onda och svåra
i en gammal värld,
i ett svunnet liv.
De ska sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny jublande sång.

Som vanligt är Hovland kongenial.

Kommentarer