Inlägg


Vilhelm Ekelunds väg från Menander till Paulus och Nya testamentet. Föredrag i Vilhelm Ekelund-samfundet den 24 mars 2018

Hjälpare: Antikforskaren André-Jean Festugière, alias Pater Festu, Ordo Pauperum N G Valdén, avhandlingen om Ekelunds grekiska termer Gert Cervin, recension av Valdéns avhandling Aristofanes från Bysans, floruit 250 f Kr, antikens Oscar Wilde; har sagt följande om Menander, ca 50 år efter dennes död: Oh, Menander och Livet! Vem av er har imiterat den andre? Imitera heter mimeisthai på gr; substantivet Mimesis, Efterhärmning-Imitation, är mera bekant för er som läst Erich Auerbachs Mimesis. Å Menandre kai Bie   poteros ar´hymån poteron emimäsato; Oh, Menander och Livet! Vem av er har efterhärmat den andre? Menander , NT och Pap Didot 2 Undertitel: Vilhelm Ekelund och Omvändelsens glädje För VE var antiken inte en vanlig period i vår västerländska historia. Den var perioden med stort P. Hur det kom att bli så, kan jag inte förklara men allt som hade med antiken att göra står väldigt tidigt för VE i ett förklarat skimmer. Jag tror det var lektionerna

K G Hammar och Mystiken i vardagen

K G Hammar och Mystiken i vardagen Efter några dagars påtvingat stillasittande vågade jag mig i dag ut till Helgeands sopplunch (mycket god) och K G:s betraktelse över Mystiken i vardagen (efter soppan). Som vanligt uppehöll sig KG vid Dag Hammarskjölds Vägmärken. Där finns tankar om livsuppehållande vardaglig mystik. - DagH, mystikern som ledde FN! Intressant att Dag H ville skapa ett modernt parallellspråk till det kristna bibliska språket som inte längre var begripligt för den sekulariserade människan. KG tog ordet "nåd" som exempel. Dag H använder i stället ordkombinationen "bejakelsens mottagande verksamhet". Han ställde förvisso krav på sin sekulariserade läsare! KG kopplade à la Dag H ofta ihop det "kristna mysteriet" med "enkelhet". I frågestunden kunde jag därför inte motstå att berätta följande: När jag på 60-talet undervisade i latin enligt läroboken "Med lärde på latin" förekom i den, så minns jag, en martyrakt: Martyrer

Jubeldoktor i Uppsala

Bild
Lars Startsida Vänförfrågningar Meddelanden Aviseringar Kontoinställningar Personer du kanske känner Visa alla Birgit Hedenskog 10 gemensamma vänner Lägg till vän Maria Stade 12 gemensamma vänner Lägg till vän Sven Smedberg 11 gemensamma vänner Lägg till vän Svenska  ·  English (US)  ·  العربية  ·  Español  ·  Português (Brasil) Sekretess  ·  Användarvillkor  ·  Annonsering  ·  Annonsval  ·  Cookies  ·  Läs mer Facebook © 2018    Lars Rydbeck 3 min  ·  Jubeldoktor i Uppsala den 1 juni. Jag har ombetts skriva en kort biografi som skall ingå i den s k promotionsskriften. Den publiceras nedan in extenso för det fall redaktören tänker förkorta den. - Lärare har jag ju alltid varit och därför ville jag också i denna minibiografi undervisa lä